Warszawska prokuratura okręgowa zwróciła się do prezydent Warszawy o uzupełnienia informacji zawartych w dwóch zawiadomieniach dotyczących reprywatyzacji, które zostały skierowane pod koniec sierpnia przez miasto.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Michał Dziekański wyjaśnił, że chodzi o wyjaśnienie, odrębnie dla każdej nieruchomości, jakie okoliczności wskazują na zaistnienie konkretnych przestępstw. "Miasto zawiadomiło nas, że podejrzewa, iż w związku z reprywatyzacją nieruchomości, których lista została dołączona do zawiadomień, doszło do szeregu nieprawidłowości. Wnioskujemy o uzupełnienie tych informacji" - powiedział rzecznik.

Do warszawskiej Prokuratury Okręgowej pod koniec sierpnia wpłynęły w sumie trzy zawiadomienia od wiceprezydenta Warszawy Jarosława Jóźwiaka w sprawie stołecznych reprywatyzacji. Załącznikami do jednego z nich są wykazy ponad 2424 nieruchomości zwróconych od 2003 r. oraz 2613 postępowań w toku. Kolejny załącznik dotyczy 805 decyzji zwrotowych z lat 1995-2002, gdzie wydano prawo użytkowania wieczystego.

Dziekański dodał, że miasto ma czas do 20 września na doprecyzowanie zawiadomień.

(PAP)

pru/ akw/PS