10-osobową grupą prawników APP kieruje partner Navid Rahbar-Sato, posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu w Stanach Zjednoczonych i Iranie. Zespół, z siedzibą w Teheranie, będzie doradzał międzynarodowym klientom w zakresie zagadnień prawnych dotyczących m.in. prawa spółek, projektów infrastrukturalnych, kwestii regulacyjnych, rynków kapitałowych, prawa pracy oraz postępowań sądowych.

Z kolei zespół irański, działający w ramach Dentons, składający się z prawników w randze partnerów i associates mówiących po persku (farsi), we współpracy z partnerami z biur w Europie, Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie i Azji, doradza klientom w zakresie sankcji i inwestycji w Iranie w sektorach turystycznym, motoryzacyjnym, handlowym i energetycznym.

Dentons współpracował z Navidem Rahbar-Sato przy rekrutacji prawników irańskich do APP. Prawnicy ci zostali przeszkoleni przez partnerów z zespołu irańskiego, z którymi ściśle współpracują.

PS