Zakończony prawomocnie spór pomiędzy polskim przedsiębiorcą a instytucją pośredniczącą (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) dotyczył odmowy wypłaty dofinansowania ze środków europejskich.

Klient Crido Legal realizował projekt inwestycyjny, w ramach którego nabył innowacyjne maszyny do obróbki skrawaniem oraz rozpoczął produkcję, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z instytucją pośredniczącą. Instytucja po zakończeniu projektu wypowiedziała umowę i w ciągu ponad sześciu lat sporu konsekwentnie odmawiała wypłaty całości dofinansowania na rzecz klienta, powołując się na brak innowacyjności zakupionych maszyn, nieprawidłowości w zamówieniach czy nieosiągnięcie niektórych wskaźników projektu.

Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który zmienił zaskarżony przez Crido Legal wyrok sądu I instancji i w całości uwzględnił roszczenie klienta.

Ze strony kancelarii sprawę prowadzili prawnicy: Krzysztof Brysiewicz, Milena Różyc i Agnieszka Rzemieniewska.

PS