Kancelarią PwC Legal w Polsce będą teraz zarządzali Jacek Pawłowski i Cezary Żelaźnicki, którzy zostali jej komplementariuszami.

PS