Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie izby radcowskie. Każda z nich może złożyć natomiast tylko jeden wniosek konkursowy. Czas  mają do 7 października.

Punktowana będzie innowacyjność projektu oraz doświadczenie kluczowych osób zaangażowanych w jego realizację.

Organizator będzie też brać pod uwagę możliwość kontynuowania rozpoczętych działań i łatwość w korzystaniu z projektu przez inne OIRP. Premiowane będą też inicjatywy aktywizujące szerokie grono radców.

Więcej informacji znajduje się na stronie KIRP.

PS/źródło: KIRP