Przedsiębiorca ma poznać swój błąd

autor: Sławomir Wikariak02.09.2016, 00:00; Aktualizacja: 02.09.2016, 06:50

Organizator przetargu musi poinformować wykonawcę o konkretnych powodach odrzucenia jego oferty. Samo wskazanie na niezgodność ze specyfikacją nie wystarczy.

teza Firma, której ofertę odrzucono w przetargu, ma prawo poznać powody tej decyzji. Muszą one być przedstawione w sposób wyczerpujący. Tylko wówczas wykonawca ma bowiem szanse ocenić, czy rzeczywiście nie spełnił wymagań specyfikacji, czy też zamawiający niewłaściwie ocenił jego ofertę i są podstawy do wniesienia odwołania.

Stan faktyczny Przetarg dotyczył wykonania ścieżek i zagospodarowania zieleni w parku miejskim. Unieważniono go jednak po tym, jak zamawiający odrzucił wszystkie oferty. Wcześniej wezwał jedną z firm do złożenia wyjaśnień. Z jednej strony chodziło o wyjaśnienie ceny i tego, czy nie jest rażąco niska. Z drugiej zaś o rozwianie wątpliwości zamawiającego dotyczących sprzętu rekreacyjnego zaproponowanego w ofercie. Wykonawca złożył wyjaśnienia. Zamawiający nie zaakceptował ich jednak. W przypadku wyjaśnień dotyczących ceny uznał, że zmieniają one treść zaproponowanej pierwotnie oferty. Jeśli zaś chodzi o certyfikaty, to doszedł do wniosku, że wskazane w nich numery nie odpowiadają numerom katalogowym oferowanego sprzętu. W uzasadnieniu decyzji o odrzuceniu oferty miejscy urzędnicy wskazali jako podstawę niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji. Nie podali jednak konkretnie, na czym ta niezgodność miałaby polegać. Dopiero na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą zamawiający wskazał, w których konkretnie punktach oferta złożona przez wykonawcę miała być niezgodna z jego oczekiwaniami. Ich zdaniem sprzęt zaproponowany przez wykonawcę odbiegał od wymagań wynikających ze specyfikacji technicznej.

uzasadnienie Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej uznał, że argumenty te przedstawiono zdecydowanie za późno, i uwzględnił odwołanie. Wskazał na art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zgodnie z którym niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przedstawionej wykonawcy informacji o odrzuceniu oferty brakowało uzasadnienia faktycznego, gdyż nie wskazano w niej, jakie konkretnie urządzenia są niezgodne ze specyfikacją i dlaczego.

Naruszało to jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, czyli jawność postępowania (art. 8 ust. 1 p.z.p.). Z tego powodu wykonawca nie miał szans na stwierdzenie, czy decyzja zamawiającego jest słuszna, czy też powinien złożyć odwołanie. Gdyby od początku znał argumentację zamawiającego, mógłby się do niej merytorycznie odnieść albo odstąpić od wnoszenia odwołania.


Pozostało 41% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane