Zarządzenie o powołaniu zespołu zostanie wydane w najbliższych dniach - zapowiedział Kujawski. Będą do niego trafiały nie tylko sprawy rozpoczęte, ale także sprawy umorzone, zakończone odmową wszczęcia śledztwa oraz zawieszone.

Zaznaczył, że niektóre ze śledztw reprywatyzacyjnych będą zapewne nadal prowadzone w prokuraturach warszawskich. "To będzie m.in. zależało od stopnia zaawansowania tych spraw" - dodał.

(PAP)

mja/ pdo/ malk/PS