Kancelaria sporządziła dokumenty emisyjne oraz prospekt emisyjny jak również świadczyła powiązane usługi doradztwa prawnego i korporacyjnego w toku obowiązującej procedury.

Zespół doradczy tworzyli radcowie prawni Marek Tatar, Rafał Białka i Krzysztof Flak.

PS