23 sierpnia odbyła się ostatnia rozprawa pod jego przewodnictwem. W lipcu natomiast swoim ostatnim rozprawom przewodniczyli też prezes SN kierujący pracami izby cywilnej od 1996 r. prof. Tadeusz Ereciński oraz Teresa Flemming Kulesza szefująca izbie pracy, ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych, pierwsza kobieta prezes SN.

28 sierpnia zgodnie z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym z 12 czerwca 2015 r., która wprowadziła kadencyjność prezesów SN, wygasają dotychczasowe powołania na to stanowisko. Funkcję straci zatem także sędzia Janusz Godyń kierujący izbą wojskową, ale pozostanie w SN.