W jej skład weszły: Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Sądów Administracyjnych (AEAJ), Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Sędziowie dla Sędziów i “Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés” (MEDEL).

Pierwszym działaniem, które podjęli są dwa listy, które przesłali do sekretarza generalnego i zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy. Podkreślają w nich, że "niezawisłość sądownictwa jest wartością wspólną dla wszystkich i wszyscy europejscy sędziowie muszą wspólnie stanąć w jej obronie."

PS/źródło: "Iustitia"