Kancelaria była pełnomocnikiem konsorcjum spółek z grupy Saferoad – Saferoad Grawil i Saferoad Kabex w dwóch postępowaniach odwoławczych przed KIO dotyczących przetargu na utrzymanie w systemie "utrzymaj standard" fragmentu drogi ekspresowej S11.

W wyniku wniesionego przez kancelarię odwołania, KIO nakazała ponowne badanie i ocenę ofert, a także odtajnienie części oferty konkurencyjnego wykonawcy.

W drugim postępowaniu odwoławczym, zarzuty konkurencyjnego wykonawcy wobec oferty Saferoad, zostały w całości oddalone.

Klienta przed KIO w obu postępowaniach reprezentował partner kancelarii Robert Siwik.

PS