Głównymi tematami kongresu będą:

- sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez prezydenta kandydatów na stanowiska sędziowskie,

- nadzór ministra sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy o prokuraturze,

- niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego.

- ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału,

- projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Organizatorami wydarzenia jest Krajowa Rada Sądownictwa we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszeniem Sędziów Themis, Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

PS/źródło: KRS