Zespół pod przewodnictwem dyrektora Biura Prezydialnego Przemysława Funioka opracował zasady reagowania jednostek prokuratury w przypadku poważnych zdarzeń zaistniałych podczas tego wydarzenia.

Z kolei zespół pod przewodnictwem zastępcy Prokuratora Generalnego Marka Pasionka został powołany do podejmowania czynności procesowych: w wypadku katastrofy w ruchu lotniczym, zdarzeń związanych z bezprawnym użyciem broni palnej lub ładunku wybuchowego, zdarzeń dotyczących uprowadzenia osób, ataków na organy państwowe dokonanych za pomocą narzędzi teleinformatycznych podczas tego wydarzenia.

We wszystkich prokuraturach rejonowych w Częstochowie, Krakowie, Myślenicach, Wadowicach oraz Wieliczce zostały powołane również specjalne zespoły prokuratorów, którzy będą prowadzili czynności procesowe w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych podczas zbiorowych zakłóceń porządku publicznego oraz przestępstw popełnionych w trakcie zdarzeń mogących wywołać panikę w tłumie w czasie trwania imprezy. Powołane zostały również zespoły prokuratorów do wykonywania i koordynowania czynności w razie katastrofy w ruchu drogowym lub kolejowym.

Specjalne zespoły prokuratorów z prokuratur okręgowych będą natomiast odpowiadały za wykonywanie zadań związanych z ewentualnymi wnioskami o zastosowanie kontroli operacyjnej i dotyczącymi obrotu z zagranicą.

Co więcej prokuratorzy z Prokuratury Krajowej oraz z Prokuratury Regionalnej w Krakowie i Katowicach, a także z podległych im prokuratur okręgowych i rejonowych będą pełnić stałe, całodobowe dyżury.

PS/źródło: PK