Tytułem tym zostanie uhonorowany sędzia, który w sposób szczególny wyróżnił się działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Laureatem pierwszego plebiscytu został sędzia Jarosław Gwizdak, prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Wyróżniono go za osobisty audyt dostępności budynku sądu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz szereg działań ułatwiających zwykłym ludziom dostęp do sądów.

Kandydatów można zgłaszać do 15 sierpnia na adres: plebiscyt@courtwatch.pl. Każdą nominację należy uzasadnić.

Laureata plebiscytu poznamy 27 września.

PS