Ponad tysiąc brytyjskich prawników podpisało list do premiera Davida Camerona, stwierdzający, że wynik referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE nie jest prawnie wiążący.

Sygnatariusze listu podkreślają, że, aby wszcząć postępowanie z art. 50 traktatu o UE, potrzebna jest odpowiednia ustawa parlamentu. Jest to ich zdaniem tym bardziej istotne, że na wynik referendum wpłynęło przedstawianie w kampanii zniekształconych faktów i obietnic, których politycy nie będą w stanie spełnić.

Prawnicy uważają, że rząd powinien ustanowić specjalną niezależną komisję, która zebrałaby dowody i opracowałaby raporty na temat kosztów, zysków i ryzyka związanego z uruchomieniem art. 50 TUE. Do czasu ich przedłożenia parlamentu nie powinien głosować nad kwestią wyjścia z Unii.