Prawnicy Greenberg Traurig wspierali kupującego we wszystkich aspektach transakcji, w szczególności w zakresie przeprowadzenia badania due diligence, nabycia akcji i przeprowadzenia transakcji poza rynkiem regulowanym oraz negocjacji umowy pomiędzy akcjonariuszami.

Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził partner lokalny Daniel Kaczorowski wspierany przez starszego prawnika Karolinę Kubik oraz prawników Annę Chrabotę i Tomasza Denko.

PS