Spółka Delta Centre jest dzierżawcą praskich hal targowych. Poddzierżawia ona indywidualnym podmiotom stanowiska na tym placu.

Producenci i dystrybutorzy towarów markowych ustalili, że handlarze sprzedawali tam podróbki ich produktów. Zwrócili się więc do sądów czeskich o nakazanie Delta Center zaprzestania wydzierżawiania stanowisk handlowych takim osobom.

Dyrektywa dotycząca własności intelektualnej umożliwia bowiem posiadaczom znaków towarowych wystąpienie na drogę sądową przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzystywane przez osoby trzecie do naruszania ich praw.

Rozpatrujący kasację w tej sprawie, czeski sąd najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy rzeczywiście możliwe jest zobowiązanie operatora placu targowego do spowodowania zaprzestania naruszeń praw w zakresie znaku towarowego przez podmioty handlujące i podjęcia środków mających na celu zapobieżenie nowym.

TSUE stwierdził dziś, że operator, który dzierżawi lub poddzierżawia miejsca na placu targowym i który umożliwia w ten sposób osobom trzecim sprzedawanie tam podrobionych towarów, powinien zostać zakwalifikowany jako „pośrednik” w rozumieniu dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

W konsekwencji również operator istniejącego placu targowego może zostać zmuszony do spowodowania zaprzestania naruszeń popełnianych w zakresie znaku towarowego przez podmioty handlujące i podjęcia środków mających na celu zapobieżenie nowym naruszeniom.

Podkreślił jednocześnie, że nakaz ten nie powinien być nadmiernie kosztowny i nie może tworzyć ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem.

Dodał, że nie można także wymagać od pośrednika nadzorowania jego klientów. Pośrednik może natomiast zostać zmuszony do wdrożenia środków, które przyczynią się do uniknięcia dalszych naruszeń przez ten sam podmiot handlujący.

PS

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 lipca 2016 roku ( sygn. C-494/15).