Sprawę przed sądem prowadził mec. Tomasz Majkowycz.

Jeżeli sąd drugiej instancji utrzyma w mocy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa wszyscy klienci posiadający ubezpieczenie PARETO II będą mogli żądać zwrotu całości wpłaconych środków, niezależnie od tego jaka jest aktualna wartość ich rachunków.

PS