Dr Jacek Wędrowski jest radcą prawnym, specjalizuje się w zagadnieniach prawno-regulacyjnych i transakcyjnych, w tym z obszaru sektora energetycznego, ochrony środowiska i sektora medycznego.

Ma wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, gdzie pracował jako prawnik wewnętrzny (in-house counsel) dla globalnych korporacji amerykańskich działających w Europie Centralnej i na Dalekim Wschodzie. Ostatnio doradzał m.in. przy projektach dotyczących: infrastruktury kolejowej i drogowej dla międzynarodowego wykonawcy (podmiotu giełdowego) działającego w Polsce i w Europie Środkowowschodniej, następstw środowiskowych energetyki odnawialnej, przeprowadzenia wielojurysdykcyjnych badań klinicznych oraz wprowadzania na rynek nowych technologii medycznych.

Wielokrotnie reprezentował podmioty gospodarcze przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi (w kraju i zagranicą), przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym.

Mecenas Wędrowski był rekomendowany jako wewnętrzny prawnik korporacyjny (in-house counsel) przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce. Jego umiejętności menedżerskie zostały również docenione przez magazyn „Forbes”.

Wykładowca prawa w akademickich programach MBA (Rotterdam University, Tiffin University, WSHiFM im. Fryderyka Skarbka). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.

PS