Wspólne stanowisko odnosi się do nowej ustawy o TK, nad którą obecnie pracuje Sejm.

Zdaniem jego autorów projekt w wersji z 29 czerwca w trwały sposób sparaliżuje ten organ, uzależniając jego bieżące funkcjonowanie od doraźnych, sterujących decyzji prezydenta, prokuratora generalnego i premiera.

„To, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym i jego personalnym składem, jest naigrawaniem się się z zasad państwa prawa" - napisali sygnatariusze oświadczenia.

W swoim stanowisku nawiązują również do ostatniej decyzji prezydenta o niepowołaniu dziesięciu sędziów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa. W ich ocenie ta sytuacja to kolejny dowód ograniczania niezależności i znaczenia władzy sądowniczej. Jest to zarazem wpływanie na postawy korpusu sędziowskiego i usiłowanie uczynienie go powolnym władzy wykonawczej i jej oczekiwaniom - wskazują.

PS/źródło: HFPC