W czerwcu b.r. oba podmioty zawarły umowę o współpracy merytorycznej. CDZ będzie wspierać PTPA w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z przestrzeganiem praw człowieka, w szczególności w celu zapewnienia prawnej ochrony przed nierównym traktowaniem i wszelkimi formami dyskryminacji.

Kancelaria będzie reprezentowała osoby wskazane przez PTPA przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji publicznej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i innymi organami międzynarodowymi, które chronią prawa i wolności jednostki.

Prawnicy z ramienia CDZ zaangażowani w projekt to: wspólnicy Ewa Don-Siemion i Piotr Kryczek, oraz prawnik Weronika Papucewicz.

PS