Radcowie negatywnie oceniają projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

W analizie przesłanej resortowi sprawiedliwości wskazali, że MS błędnie zdiagnozował przesłanki, które uzasadniają obniżenie kwot zasądzanych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. W ich ocenie skutki proponowanych zmian będą wręcz odwrotne do poczynionych założeń. Po wejściu w życie nowych regulacji szansa na odzyskanie przez strony kosztów poniesionych w celu dochodzenia należnych praw przed sądem, stanie się bowiem jeszcze bardziej iluzoryczna. To z kolei przełoży się na ograniczenie prawa do sądu - czytamy w opinii.

Radcowie podkreślają też, że wprowadzenie proponowanych zmian uderzy w obywateli jako beneficjentów pomocy prawnej. Negatywnie wpłynie także na młodych radców prawnych rozpoczynających wykonywanie zawodu, bowiem w konsekwencji ograniczy ich udział w rynku świadczenia pomocy prawnej.

KRRP protestuje także przeciwko nieuzasadnionemu przerzucaniu na radców prawnych ciężaru finansowego świadczenia pomocy prawnej z urzędu.

PS/źródło: KRRP