Michał Czarnuch dołączył do zespołu kancelarii w 2007 r. Doradza w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z refundacją oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Pomaga także w zakresie tworzenia systemów dystrybucji i handlu produktami leczniczymi oraz systemów ochrony zdrowia, włączając w to zagadnienia związane z tworzeniem i restrukturyzacją podmiotów leczniczych, telemedycyną oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Tomasz Kaczyński dołączył do kancelarii w 2006 r. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym - od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania i dystrybucji, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. W swojej pracy koncentruje się na tworzeniu struktur dystrybucyjnych na rynku farmaceutycznym. Doradza także podmiotom działającym na rynku spożywczym we wszelkich kwestiach prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Do zespołu kancelarii dołączyła także dr Małgorzata Wilińska, counsel, która w ramach praktyki IP&TMT kieruje działem badań i rozwoju zajmującym się doradztwem w zakresie komercjalizacji badań naukowych.

Małgorzata Wilińska jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie R&D. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących B&R oraz ochronie danych osobowych i doradza wiodącym polskim instytutom naukowym, instytutom PAN oraz uczelniom wyższym i przedsiębiorstwom.

PS