Michał Piekarski był dotychczas związany ze spółką Polenergia reprezentującą największą prywatną grupę energetyczną w Polsce, a poprzednio z inną międzynarodową kancelarią.

Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym na rzecz spółek z sektora energetycznego, w tym w szczególności kwestiach regulacyjnych i transakcjach związanych z wytwarzaniem, obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej, ciepła i gazu. Posiada również szerokie doświadczenie w projektach inwestycyjnych dotyczących zarówno źródeł konwencjonalnych jak też odnawialnych (w tym m.in. biogazowni, lądowych i morskich farm wiatrowych) oraz połączeń międzysystemowych.

Michał Piekarski obejmie stanowisko senior associate.

PS