Profesor dr hab. Paweł Wajda specjalizuje się w obsłudze klientów w złożonych sprawach z zakresu prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nadzoru nad rynkami finansowymi, administracyjnoprawnych regulacji rynków finansowych, a także transakcji mających miejsce w obrębie rynków kapitałowych (m.in. fuzje i przejęcia spółek publicznych, wezwania, delisting spółek, emisje papierów wartościowych). Świadczy również usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego, postępowań administracyjnych i postępowań przed sądami administracyjnymi.

W kancelarii Baker & McKenzie profesor Wajda będzie się koncentrował na kwestiach związanych z administracyjnoprawnymi regulacjami rynków finansowych oraz na ich wpływie na działalność instytucji finansowych.

PS