Program merytoryczny koncentruje się w szczególności na skutkach  naruszenia zobowiązania oraz problematyce związanej z nowatorskimi technologiami i dekonstrukcją prawa cywilnego.

W trakcie wydarzenia poruszone zostaną istotne, z punktu widzenia środowisk prawniczych, problemy praktyczne: niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, zastąpienia istniejącego prawa rzeczowego prawem dostępu i formy czynności prawnych w dobie digitalizacji, jak również nakreśli kierunki zmian w prawie spadkowym.

Część konferencji stanowić będzie moduł warsztatowy, którego celem jest prezentacja praktycznego funkcjonowania instytucji prawa zobowiązań na przykładzie wyroku SN z 24 czerwca 2014 roku, sygn. ICSK 392/13.

Do udziału w dyskusjach panelowych zaproszenie przyjęli m.in.: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. dr hab. Wojciech Katner, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, prof. dr hab. Karol Weitz, prof. dr hab. Wojciech Popiołek, prof. dr hab. Adam Olejniczak oraz prof. UW dr hab. Jacek Wierciński. Udział w konferencji zapowiedzieli również sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

Szczegóły dotyczące konferencji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Notariuszy RP, pod numerem telefonu: 22 827 13 45 oraz na stronie internetowej www.rejent.com.pl.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Prawnik.pl i Dziennik Gazeta Prawna.