Na wniosek Seven Towns, spółki brytyjskiej, która zarządza w szczególności prawami własności intelektualnej związanymi z kostką Rubika, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował kształt tego sześcianu, jako trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy.

W 2006 r. spółka Simba Toys, niemiecki producent zabawek, złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do trójwymiarowego znaku towarowego. Argumentowała, że zawiera on rozwiązanie techniczne polegające na zdolności rotacji, natomiast takie rozwiązanie może być chronione wyłącznie w charakterze patentu, a nie jako znak towarowy.

EUIPO oddalił ten wniosek, a spółka Simba Toys wniosła skargę na tę decyzję. Przed Sądem niemiecki producent też przegrał. W orzeczeniu wskazano, że graficzne przedstawienie kształtu kostki Rubika nie ukazuje rozwiązania technicznego uniemożliwiającego jego ochronę jako znaku towarowego.

Od tego wyroku spółka Simba Toys wniosła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W przedłożonej 25 maja opinii rzecznik generalny Maciej Szpunar zaproponował, aby trybunał uchylił wyrok sądu i stwierdził nieważność decyzji EUIPO.

Rzecznik generalny przypomniał, że oznaczenie składające się z kształtu towaru, który "pełni jedynie funkcję techniczną i nie zawiera istotnych elementów pozbawionych cech funkcjonalnych", nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, ponieważ taka rejestracja za bardzo ograniczałaby możliwości konkurentów w zakresie wprowadzenia na rynek kształtów, które stanowią realizację tego samego rozwiązania technicznego.

Rzecznik generalny stwierdził, że rozumowanie, według którego zakres ochrony wynikający z rejestracji znaku obejmuje każdy typ układanki o podobnym kształcie, niezależnie od zasady jej działania, jest sprzeczne z interesem ogólnym. Umożliwia bowiem ono właścicielowi rozciągnięcie monopolu na właściwości towarów spełniające nie tylko funkcję spornego kształtu, lecz także inne, podobne funkcje.

PS

Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-30/15 P (Simba Toys GmbH & Co. KG)