W Częstochowie zgromadzenie izby wybierało pomiędzy dwoma kandydatami: adw. Ewą Coner i adw. Aleksandrą Przedpełską. Ostatecznie wybór padł na dotychczasowego dziekana.  Prezesem Sądu Dyscyplinarnego ponownie został adw. Jarosław Dawid, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie adw. Jarosława Badka. Natomiast rzecznikiem dyscyplinarnym został adw. Marek Proszewski.

Izbie łódzkiej kolejną kadencję będzie szefował adw. Jarosław Zdzisław Szymański. Rzecznikiem dyscyplinarnym został adw. Edmund Pryca, a prezes Sądu Dyscyplinarnego - adw. Bogdan Lesiak.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano  adw. Krzysztofa Stępniewicza.

PS/źródło: adwokatura.pl