Zastąpił on na tym stanowisku prof. Krzysztofa Rączkę.

Jego kontrkandydatem był prof. Tadeusz Tomaszewski.

Prof. Tomasz Giaro jest specjalistą w zakresie prawa rzymskiego oraz teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Absolwent WPiA UW.

W latach 1984-1985 był stypendystą Fundacji Humboldta. W latach 1990-2006 prowadził badania w Instytucie Historii Prawa Europejskiego im. Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem. W trakcie pobytu w Niemczech pracował również na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie.

Nominację profesorską otrzymał w 2009 roku.

Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN i Komitetu Naukowego „Polish Law & Economics Conference”. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za rok 2011, przyznanej za „interdyscyplinarną analizę kategorii prawdy w doktrynach prawa od antyku do współczesności, otwierającą nowe perspektywy rozumienia prawa jako jednego z fundamentów cywilizacji europejskiej."

PS/źródło: WPiA UW