Ponadto przedmiotem transakcji było przeprowadzenie procedury nabycia 99,74 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego „TRANSBUD” S.A., będącej dawnym przedsiębiorstwem państwowym, prowadzącej działalność na tej nieruchomości.

Na czele zespołu kancelarii przygotowującego dokumentację transakcyjną stał mecenas Przemysław Wierzbicki, partner zarządzający.

PS