Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie z tytułu programu Rodzina 500+ jest świadczeniem wychowawczym. Jako takie nie może być więc przedmiotem egzekucji.

Szef resortu ostrzega, że w przypadku naruszenia tych regulacji komornikom grozi odpowiedzialność dyscyplinarna: od kary upomnienia do wydalenia z zawodu.

PS/źródło: MS