Zmiany wynikają z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana również nowelizacja rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzeczniowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z nowymi regulacjami, egzamin konkursowy jak i egzamin kwalifikacyjny zostały ograniczone do części pisemnej. W przypadku tego pierwszego będzie to test jednokrotnego wyboru, składający się ze 100 pytań oraz trzech odpowiedzi do każdego z nich. Każda poprawna odpowiedź to 1 punkt. Aby otrzymać wynik pozytywny, należy zdobyć ich minimum 70.

Projekty przygotowane przez resort rozwoju są obecnie na etapie konsultacji.

PS