Sąd I instancji oddalił dwa odwołania od decyzji prezesa UTK zatwierdzającej stawki jednostkowe.

SOKiK zgodził się z argumentacją prezentowaną przez kancelarię.

PS