Wydarzenie ma popularyzować wśród członków adwokatury wiedzę na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym arbitrażu handlowego.

Prelegentami będą: prof. Jerzy Rajski, prof. Andrzej Szumański, adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk, Mec. Marek Furtek, Mec. Rafał Kos, Mec. Maciej Łaszczuk, Mec. Ludwik Żukowski, dr Karol Zawiślak, mec. Ivo Kucharczuk.

Zgłoszenia należy kierować na adres: sekcja.am@orawarszawa.com.pl.

PS