Greenberg Traurig świadczył na rzecz menedżerów oferty usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego, angielskiego oraz amerykańskiego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej akcji.

Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadzili partnerzy: Rafał Sieński oraz Federico Salinas, wspierani przez partnera lokalnego Pawła Piotrowskiego i prawnika Agatę Wiśniewską.

PS