Zespół kierowany przez mec. Krzysztofa Rąpałę, w skład którego wchodziły m.in. Martyna Zybert oraz Agnieszka Dancewicz, wspierał inwestora w zakresie przeprowadzenia badania due diligence spółki, przygotowania dokumentacji transakcyjnej, jak również w trakcie całego procesu negocjacji.

PS