Obecnie obowiązujące wzory pouczeń dla podejrzanego, pokrzywdzonego, świadka, tymczasowo aresztowanego oraz obwinionego są sformułowane w sposób nieprzystępny i niezrozumiały dla szerokiego grona odbiorców - uważa RPO.

Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do ministra sprawiedliwości.

W wystąpieniu podkreślił, że "treść pouczeń często ogranicza się do lakonicznego streszczenia regulacji ustawowych. Przeważnie brakuje w nich dodatkowego rozwinięcia, które pozwoliłoby na poinformowanie zainteresowanego w sposób jasny i kompletny o możliwościach i skutkach podjęcia, bądź zaniechania określonych działań procesowych."

W ocenie RPO konieczna jest zmiana podejścia do formułowania treści pouczeń. "Informacje w nich zawarte powinny być zredagowane w sposób przystępny i zrozumiały dla osób niebędących prawnikami" - czytamy w wystąpieniu.

Rzecznik sugeruje również wprowadzenie obowiązku dodatkowego, ustnego udzielania informacji, które uzupełnią pouczenie pisemne. Przydatne byłyby również pisemne praktyczne informacje uzupełniające, w formie schematów czy infografik.

PS/źródło: RPO