Decyzję prezydenta poprzedziła wymiana korespondencji z marszałkiem Sejmu, który w pismach do prezydenta poinformował, że uchwała w sprawie wyboru sędziego Jędrzejewskiego została podjęta skutecznie.

Wątpliwości powstały po tym jak posłanka Małgorzata Zwiercan (Kukiz'15) przyznała, że głosowała za Kornela Morawieckiego (Kukiz'15).

Podczas uroczystości prezydent podkreślił, że odebranie ślubowania od nowego sędziego trybunału oznacza, że TK składa się znowu z 15 sędziów i "sytuacja wróciła do normy".

Dr hab. Zbigniew Jędrzejewski jest profesorem nadzwyczajnym UW, dyrektorem Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UW, a także profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce ( sylwetkę nowego sędziego TK czytaj TUTAJ).

PS