W ramach projektu kancelaria sporządziła prospekt emisyjny jak również świadczyła powiązane usługi doradztwa prawnego i korporacyjnego w toku budowy struktury grupy oraz przekształcenia emitenta w spółkę akcyjną.

Zespół doradczy po stronie kancelarii tworzyli radcowie prawni: Marek Tatar, Rafał Białka i Krzysztof Flak.

Firmą inwestycyjną oferującą akcje w ofercie publicznej był Trigon Dom Maklerski.

PS