Oświadczenie takie wystosowały wspólnie zarządy czterech stowarzyszeń zrzeszających sędziów sądów powszechnych i administracyjnych: Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

W ocenie sędziów sformułowania użyte przez poseł Beatę Mazurek "godzą w powagę urzędu sędziego Sądu Najwyższego, naruszają autorytet SN, a tym samym całego wymiaru sprawiedliwości i porządek prawny w państwie".

W ich ocenie taka wypowiedź jest niedopuszczalna, nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej, zwłaszcza ze strony posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

"Wzywamy do zaprzestania tego typu wypowiedzi, a tym samym do poszanowania standardów demokratycznego państwa prawa, którego fundamentem jest zasada trójpodziału władzy i ich równowagi (art. 10 ust 1 konstytucji)- stwierdzają sygnatariusze oświadczenia.

PS