Robert Kwiatkowski zastąpił na tym stanowisku Teresę Hernik.

Nowy prezes PFRON jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także podyplomowego studium obronności państwa w Akademii Obrony Narodowej.

Od 1990 r. związany z warszawskim samorządem. W latach 2005-2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Był wiceprezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

PS