Komitet krytycznie odnosi się w nim do odmowy zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych zgodnie z prawem, powtórnego wyboru sędziów na miejsca już zajęte oraz odmowy publikacji i uznania wyroków. Jego członkowie podkreślają, że te działania są odstąpieniem od obowiązującego porządku konstytucyjnego bez zmiany konstytucji. Co więcej oznaczają zakwestionowanie prymatu prawa nad siłą i zerwanie z koncepcją ustawy zasadniczej "jako aktu wspólnego o szerokich granicach, uruchomianego rzetelnym współdziałaniem władz”.

Komitet Helsiński przypomniał również, że polska konstytucja była pomyślana jako akt, który ma chronić przed arbitralnością władzy, dlatego przewidziano w niej zrównoważony podział kompetencji między władzą sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. "W założeniu konstytucja z 1997 r. ma włączać, a nie dzielić i wspierać dialog i perswazję" - wskazują autorzy wystąpienia.

PS/źródło: HFPC