Snowden został zaproszony przez norweski oddział PEN International na uroczystość odebrania przyznanej mu nagrody wolności słowa. Obawia się jednak, że na miejscu zostanie wydany władzom amerykańskim.

"Celem pozwu jest ustalenie, że Norwegia nie ma prawa przeprowadzić ekstradycji Snowdena do USA" - napisała w oświadczeniu reprezentująca go kancelaria prawna Schjoedt. Hallvard Helle, prawnik Snowdena, powiedział agencji Reuters, że amerykańskie władze już zwróciły się do norweskiego rządu z żądaniem przekazania im sygnalisty. Władze Norwegii konsekwentnie odmawiają komentarza w sprawie ewentualnej ekstradycji, dlatego zarówno Snowden, jak norweskie ministerstwo sprawiedliwości chcą, aby kwestię tę rozstrzygnął sąd.