Greenberg Traurig doradzał przy ustanowieniu programu, sporządzeniu prospektu oraz przy emisji pierwszej transzy obligacji.

W skład zespołu transakcyjnego weszli: partner Ireneusz Matusielański, który był odpowiedzialny za bieżące doradztwo oraz koordynację prac nad transakcją, wspomagany przez dr Adama Puchalskiego oraz Dawida Van Kędzierskiego (associate). Doradztwo w zakresie zagadnień regulacyjnych świadczył partner Łukasz Pawlak, wspierany przez Małgorzatę Paśnik (senior associate).

W ramach programu emitowane będą niezabezpieczone, podporządkowane obligacje, zaś środki z ich emisji, po uzyskaniu zgody KNF, będą zaliczane do funduszy własnych Alior Banku.

Wyemitowane obligacje mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst.

PS