Kancelaria Crido Legal odpowiadała za przygotowanie, negocjacje i ustalenie ostatecznego kształtu umowy z wynajmującym. Pracę zespołu Crido Legal koordynowała radca prawny Joanna Winter-Szymańska.

PS