Tytuł honorowy „Sędzia Europejski 2015” otrzymali:

-w kategorii sądów rejonowych: sędzia Ewa Felińczak,

-w kategorii sądów okręgowych: sędzia Dariusz Mazur,

-w kategorii sądy apelacyjne: sędzia Aleksandra Janas,

-w kategorii wojewódzkie sądy administracyjne: sędzia Ewa Cisowska-Sakrajda.

Patronat nad konkursem sprawowali: pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński oraz sekretarz generalny Rady Europy Torbjørn Jagland.

PS/źródło: SN