Nina Półtorak jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat obroniła w w 2001 roku, a 10 lat później zrobiła habilitację. Od 2013 r. jest profesorem w katedrze prawa europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na WPiA UJ pełniła funkcję dyrektora programu podyplomowych studiów prawa europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 2000-2012 była radcą prawnym. Następnie przez cztery lata zasiadała jako sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, skąd została delegowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego (2014-2016). W tym ostatnim sądzie pełniła również funkcję naczelnika Wydziału Prawa Europejskiego.