Rezolucja stwierdza, że "niedawne wydarzenia w Polsce, w szczególności polityczny i prawny spór dotyczący składu Trybunału Konstytucyjnego i nowych przepisów dotyczących jego funkcjonowania (...) doprowadziły do powstania obaw dotyczących zdolności Trybunału Konstytucyjnego do obrony konstytucji i zagwarantowania poszanowania rządów prawa". Dlatego też wzywa rząd PiS do uszanowania, opublikowania i pełnego wprowadzenia w życie wyroku TK z 9 marca.

W rezolucji zaznaczono też, że PE podziela obawy wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa (w ubiegłym tygodniu był z wizytą w Warszawie) co do możliwości powstania dwóch równoległych systemów prawnych, co w efekcie doprowadziłoby do niepewności prawnej.

Europarlament oczekuje też od polskich władz pełnej implementacji rekomendacji Komisji Weneckiej. W swojej opinii stwierdziła ona, że osłabianie efektywności trybunału "podważy demokrację, prawa człowieka i rządy prawa w Polsce". Gdyby do wdrożenia zaleceń komisji jednak nie doszło, zdaniem europosłów KE powinna prowadzić dialog w ramach procedury kontroli praworządności, która powinna wyjaśnić, czy istnieje systemowe zagrożenie dla demokratycznych wartości i rządów prawa w Polsce.

PS/źródło: tvn24.pl