W wyniku wniesienia przez SBM Sp. z o.o., reprezentowanej przez dr Piotra Kunickiego z K&L Gates, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, PKP PLK uwzględniła wszystkie zarzuty i zobowiązała się do zmiany treści PFU i SIWZ.

Do postępowania odwoławczego wywołanego wniesieniem odwołania w imieniu SBM Sp. z o.o. przyłączyły się po stronie wykonawcy firmy: Strabag, BUDIMEX, PORR Polska Construction, RUBAU Polska, Track Tec Construction oraz TORPOL.

SBM Sp. z o.o. oraz interesy branży reprezentował w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą radca prawny Piotr Kunicki z departamentu kontraktów rządowych i zamówień publicznych K&L Gates w Warszawie.

PS