Doradcy z Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. we współpracy z mec. Łukaszem Mrozem z Kancelarii Nikiel i Wspólnicy w Krakowie przygotowali wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wstępny plan restrukturyzacyjny, który pomógł sądowi podjąć decyzję o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Hybner S.A.

PS